7. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PERŁA BAROKU – KONCERTY MISTRZÓW / 2014r. :

KONCERT I – „MUZYKA BEZ GRANIC I” Anna Szarek – wiolonczela & Orkiestra Festiwalu Perła Baroku

KONCERT II – „ŚWIATOWE PRAWYKONANIE” Marek Roszkowski – obój & Opera Quartett

KONCERT III – „VIVA FLAMENCO!” Carlos Pinana – gitara & Andrzej Lewocki – gitara, cajon

KONCERT IV – RASTRELLI CELLO QUARTETT