INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI

17. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów, odbywający się w dniach 25-28 czerwca 2024r w Kobyłce, w Bazylice Świętej Trójcy ul. Kościelna 2, realizuje wymagania ustawy z 19 lipca 2019r O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w następujący sposób:

 

1. W zakresie dostępności architektonicznej

a) zapewnienie wolnej od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej budynku ( do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Kościelnej. Do wejść prowadzą dwa stopnie schodów, oraz podjazd dla wózków. Trzy wejścia od fasady bazyliki przeznaczone są dla słuchaczy festiwalu);

b) zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które

umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem zaplecza bazyliki i pomieszczeń technicznych;

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób

wizualny i głosowy, poprzez obecność rozkładu wizualnego, oraz obecność osoby

informującej głosowo, służącej także wsparciem osobistym;

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji,;

f) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia ze strony obsługi festiwalu, która posiada stosowane oznaczenia.

 

2. W zakresie dostępności cyfrowej

a) zapewnienie publikacji zapowiedzi koncertowych w formacie elektronicznej, w formacie

dostępnym, przejrzystym, intuicyjnym, na stronie www.perlabaroku.pl
b) zamieszczenie na powyższej stronie informacji o alternatywnym dostępie do treści, oraz o możliwościach wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami,
c) Zamieszczenie informacji o dostępności da osób ze szczególnymi potrzebami również na Fanpage Festiwalu oraz w informacjach rozsyłanych na internetowe strony samorządowe.

d) dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 2b, polega w szczególności na zapewnieniu

kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, oraz wsparcia za pomocą środków komunikacji

elektronicznej.

W sprawie dostępności, informacji, możliwego wsparcia jesteśmy dostępni pod nr tel 737-169-961, oraz pod adresem mailowym: kontakt@perlabaroku.pl

 

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do nas mailowo do kontakt@perlabaroku.pl  lub telefonicznie 737-169-961

W zgłoszeniu podaj:

   swoje imię i nazwisko,

   swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

   dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

   opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania, zapewnimy Ci dostęp do treści w alternatywny sposób.