Fundacja Perła Baroku dziękuje za udzielone wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19